2017-09-05 13:19:00

Program naše škole "Život bez nasilja"

Klikom na ovaj tekst možete otvoriti prezentaciju pod naslovom "Život bez nasilja".

Tijekom šk. god 2017./18. provodit će se program "Život bez nasilja".

Program „Za život bez nasilja“ se temelji na pristupu koji uključuje podizanje svijesti o vršnjačkom nasilju u školama, osvješćivanju zaposlenika škole da se uključe i izravno rade na prevenciji nasilja, unapređujući svoje vještine i kompetencije u tom području. Program će se provoditi za sve učenike naše škole.

Voditeljice programa: Renata Durn-Kučuk, pedagoginja

Daniela Rukavina, defektologinja

Jelena Mihalić, prof. katehetike i duhovnosti i edukac. rehabilitator


Osnovna škola Jordanovac Zagreb